Hòa Bình Group
Sửa chữa ô tô, sửa chữa xe tải, sửa chữa xe ben, sửa chữa xe lu, sửa chữa xe cobe, sửa chữa xe cẩu, sửa chữa xe cơ giới, xây dựng cầu đường, xây dựng công trình